Artwork: Lidija Živković

Materiju vidi svako pred sobom, sadržaj nalazi onaj koji ima nešto da mu doda, a oblik je tajna za većinu.
Johan Volfgang Gete

Apstraktna / nepredmetna, nefigurativna umetnost je ona koja ne imitita ili direktno ne predstavlja spoljašnu stvarnost.

Veže se za subjektivno, emotivno i racionalno umetničko izražavanje, gde umetnik izražava sebe slobodnim korištenjem linija, likova, boje, teksture ili oblika i prostora, ne sledeći njihove prirodne zakone.

U osnovi celokupne apstraktne umetnosti leži ideja da forme i boja sami po sebi mogu pokrenuti posmatrača.
LIDIJA ŽIVKOVIĆ

arrow